سامانه آزمون اس پی آر
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
شروع ثبت نام: 1401/01/31 ساعت 08:00 - پایان ثبت نام: 1401/02/24 ساعت 23:59
هزینه ثبت نام: 1,300,000 ریال
شروع ثبت نام: 1401/02/08 ساعت 08:00 - پایان ثبت نام: 1401/02/23 ساعت 23:59
هزینه ثبت نام: 1,300,000 ریال
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
شروع: 1401/02/24 ساعت 08:00 - پایان: 1401/02/27 ساعت 23:59
شروع: 1401/02/26 ساعت 08:00 - پایان: 1401/02/29 ساعت 23:59
آزمون های آنلاین
هیچ آزمون آنلاینی ثبت نشده است است.
مشاهده نتیجه آزمون
هیچ نتیجه آزمونی ثبت نشده است است.
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر